تورکجه فارسجا

Serching Result Count: 1

ص.
دردسر. سردرد. ناراحتی. مزاحمت. در قدیم برای رفع سردرد، کاه را در آب جوشانده و بخور آن را به بیمار می‌دادند.

         

0 pages are available.

Home / Commercials /Contact / About US / Latin Words / Abced Words

All Right Reserved.Design & Programming By Sapdal Group.