Arin Turkish Etimology

Serching Result Count: 1

apaçı.
ayı oynadan. ayıya baxan.
umacı. bununla cocuqlar qorqutulur. - abacı gəldi: xuxu gəldi. - abağı: qorquluqka. qaraqula.
ağır basma. qabus.
abla. abala. ağaybay. xanım. sayqılı, böyük qadına üzlənəndə söylənən sayqı sözü.
cin. xortlaq.
öcü.
avacı. umaçıqa. cin. xortlaq.
bosdan qorxuluğu. ağır qara basma. - ay səni görüm abaçıya uğruyasan.

Like Word: apaci |

         

1 pages are available.

Home / Commercials /Contact / About US / Latin Words / Abced Words

All Right Reserved.Design & Programming By Sapdal Group.