Arin Turkish Etimology

Serching Result Count: 2

abanğ. bax > yapanğ.
abın. avan. alvan. bax > alban.

abanğ. yapanğ.
> palan. çul. yəhər.
əyər. əgər. əyə.
əgər; anlamına şərt ilgəci. - aban gəldin: əgər gəldin. - aban gedsən gedərəm, aban gəlsən gələrəm. - aban aban iş olmaz, bəsləməsən qız olmaz. - gəlsə aban tərxanım: gəlirsə əgər tərxanım. - aban qolsam: istərsəm əgər.
abıtqan. abid. zahid. mürtaz. qıraqlardan uzaq, özlüyünə, öz içinə qapanan adam.
özün oraya salmayan. xuddar. - aban kimsə, yavuz qalmaz.
abın. avan. ulu. yüksək. ali. 1 abağan. gizləyən. örtən: aban tanrım. gizli olan. örtük qalan. sonu bucağı bəlli olmayan allah.

Like Word: apan |

         

1 pages are available.

Home / Commercials /Contact / About US / Latin Words / Abced Words

All Right Reserved.Design & Programming By Sapdal Group.