Arin Turkish Etimology

Serching Result Count: 1

yabanmaq. yapanmaq.
qapanmaq. çullanmaq. çulqanmaq. yüklənmək. çökünmək. üzərinə düşmək. nərsənin üzərinə dayanmaq, əğilmək. - nə mənim üstümə abanmısan.
əğilmək. salqınmaq. sarqınmaq. - potuşqadan abanıb baxdı.
genişləmək. açılmaq.
əba edmək. yatlamaq. yadlamaq. çəkinmək. pərhiz edmək. istikrah edmək.
ubanmaq. gizlənmək. - oğruya tay ubanma, görcək işdə yubanma.

Like Word: apanmaq |

         

1 pages are available.

Home / Commercials /Contact / About US / Latin Words / Abced Words

All Right Reserved.Design & Programming By Sapdal Group.