Arin Turkish Etimology

Serching Result Count: 1

(<> qabartu < qab: şişik). abartma. qabartma.
böyük. bolluq. mübaliğə. hapır zopur.
qalmaqal. hay huy. şən. şənlik. yavan. yaran. abat.
abaltı. qabartı. abartmal. qabartmal. qabarıq. abarıq. qabarma. abarma. qabartma. bərcəstəgi. rölyef.
abraq. apraq. qabrat. qabartı. abraq. apraq. şişirtmə. şişirti. şişərti. böyütmə. böyütü. boylatı. ötrəç. ötşürü. gəbrəti. qatma. əkmə. artırıq. attırı. atlatı. yükləti. ullatı. ullatıq. qozqırt. qozqatı. mindiri. mubaliğə. iğraq.

Like Word: aparti |

         

1 pages are available.

Home / Commercials /Contact / About US / Latin Words / Abced Words

All Right Reserved.Design & Programming By Sapdal Group.