Arin Turkish Etimology

A:

-

yoğun, qalın, düz səs.
;ya;, ;isə; anlamında bir sözcük. ünlü ilə bitən sözlərdən sonra ;va; şəklində gəlir.
sən a nöç gəlməy: ya sən niyə gəlmirsin.
anı ya çırtda görməğənmə. onu isə heç görmədim.
mən toxda deyirəm. sən a çallab barasa: mən dur diyirəm. sən isə sıvışıb gedirsin.
mən qadalıb işləymə. sən a?. mən harıl harıl çalışıram. ya sən ?
hay.
sevgi ilə çağıma səslərindəndir.
a mənim sevgilim.
a gözümün bəbəyi.
hirslə, qəzəblə çağırma səslərindən.
a! canım, böylədə iş olar.
şaşmana səslərindən.
a bu nə gözəl.
a bu nədir.
bıqmağı, doymağı bəlirtən səs.
a bu çox oldu.
da. yükləmə, tə;kidi göstərir.
verərər a, öz malıdı: verərər da, öz malıdı.
satar a, nədən satmasın.
da. ititməyi, tələsməyi, istəyi vurqulayan, göstərən səs.
gəl a !. gəl da !.
yazsanız a: yazsanız da.
şaşalamayı anlatan bir ədat.
ək. mümkün mü?. olur mu?.
dilək bildirir.
aytsanq a: söyləsənə.
bersəng a: versənə.
barmay a. barmay amalıbız yoxdu: gedməmək olur mu. çarəsiz gidəcəğiz. •.
;a;dan zıya: başdan başa. yönəli. hər yönlü.
ha!. həndə. öcürdü.

         
Home / Commercials /Contact / About US / Latin Words / Abced Words

All Right Reserved.Design & Programming By Sapdal Group.