Arin Turkish Etimology

ABA:

-

(əbə). (<> qaba).
(b <> p ) apa. abla. böyük bacı. ağabacı.
böyük aba: yapuq. çapuq.
ana. apa.
apa. apal. baba. atavus (latin). ata. ataş. ağa. ana. ənnə. nənə. bəy. abla (böyük qız kardəş). abı. nənəana. böyük nənə. xanım. xan. ama. əmi. əmmə. yengə. böyük. ötülü. bu söz yaradcı ulu böyük qadını çağıranda söylənir. (aaba < aba: böyük: olqun. keçmişlər).
qorxu.
ağı.
ova. ovlaq. ovadan: toplu. bollu. geniş. yoğurtlu.
qutluq.
ayı. qorxu, qabalıq simgəsi.
abaçı: xuxu.
doğum yatıran qadın.
böyük ana. nənə.
yaşlı qadın.
uşaq oyunlarında, oyunun yükünü daşıyan cocuq.
əbə çıldır: qurdu qızdırmaya dayanan bir uşaq oyunu.
doğum yaptıran qadın.
böyük ana. nənə.
yaşlı qadın.
( < abamaq: örtmək). çuğal. çulqa. kəpəng. kəpənək.
ana. böyük bacı.
nənə.
əba. örtük. çulqa. din kişilərnin geydikləri cübbə.
aba altında ər yatar: geyimlə kişi ölçülməz.
aba vaxdı aba, yaypa çağı yapa: sözü yeində.
aba dəğəri yağmırda bilinir.
əbədən bəbəyə: məmə yeyəndən pəpə yeyənədək: hammıya. hərkəsə.
əbəbulğuru: bulğur böyükluyundə yağan qar.
xanımabla. xanımaba: birinin özündən böyük qadına sayqılı səslənməsi.
gəlinaba: gəlinabla. gəlinana. gəlinbacı. gəlingə. gəncə.
yengə. gəlinin sağdıcı.
bir qızgəlinə, xanıma sayqıyla səslənmə deyimi.

         
Home / Commercials /Contact / About US / Latin Words / Abced Words

All Right Reserved.Design & Programming By Sapdal Group.