Arin Turkish Etimology

(< yapmaq: örtmək. ötürmək).
mən;, diriğ edmək.
buraqmaq.
qaçırmaq.
almamaq. qəbul edməmək. rədd edmək.
ablamaq. avamaq. avlamaq. tıymaq. tıqmaq. qapamaq. yapamaq. mən; edmək.
abımaq. qaçmaq. gizlənmək. saxlamaq. örtmək. üstünü çökmək. çulqamaq. sərimək. sarımaq. əngəlləmək. qarşı çıxmaq. dayatmaq. dayandırmaq. əsirgəmək. yasamaq. yasaqlamaq.
uruğlamaq. çoxalmaq. yığılmaq.

         
Home / Commercials /Contact / About US / Latin Words / Abced Words

All Right Reserved.Design & Programming By Sapdal Group.