Arin Turkish Etimology

yapanlamaq.
işləmək. iqdam edmək.
kullamaq. işlətmək.
iri iri addımlamaq. addımlayaraq ölçmək.

         
Home / Commercials /Contact / About US / Latin Words / Abced Words

All Right Reserved.Design & Programming By Sapdal Group.