Arin Turkish Etimology

apramaq. arbamaq. aparmaq.
aparmaq. iyəlik edmək. iyələnmək. əğirmək. yönətmək (yüksətmək (<> # ) yassıtmaq).
yarıtmaq. barbamaq (> bərabərləmək ). babatlamaq. dəngəmək. düzətmək.
yapramaq. böyümək. yetişmək. çatışmaq.

         
Home / Commercials /Contact / About US / Latin Words / Abced Words

All Right Reserved.Design & Programming By Sapdal Group.