Arin Turkish Etimology

abdal. (< çapdal: çalınmış)
axmaq. ənayi. çaşlaq. qaşalot. qaşalat. çağalat. qapsalaq. kavsalaq. çavsalaq. qapsa. güdələk. güdlək. görməz. qırt. qart. qırıq. qıtıq. çantal. qırbal. qırban. qıtqafa. qıt başlı. qıt ağıllı. qafasız. başsız. qafaçsız. beyinsiz. qafası üşük, uyuşuq. qaqabaş. qaqavaş. qalın qafa. küdbeyin. qıtanlaq. qıtan. qanqıra. qandıra. qaqlaq. qanırıq. qaqrıq. qanqırıq. qantaq. küd. kotan. qarsala. qatsala. gəbəşağı. qax. avara. avalaq. avanaq (< av). kəvsəl. kövsəl. kovsul. kovsuk. oğsuq. yoxsuq. koğalaq. kovalaq. qaqavan. kavun. kovun ( < kov. kav). gabun. qaqavan. qaqavac. koralaq. korkoran. kal. kalas. kalava. kalvas. kavır. kavaq. kalıv. kalva. qabax. gəbə. gəbəş. küpəş. qatraq. qaba. qabat. qabav. içi boş. başaçsız. düşünməz. qanmaz. anlamaz. bön. sadə. anlayışsız. dargöz. qısgöz. qıtgöz. görgüsüz. sarsax. sərsəm. kəvzər. gəzər (> kəzər (fars)). alıq. kötük. gödük. gic. səfeh. sapaq. budala.
dərviş. dalbış. alşıq. aşıq.

abdal.
avara. yetim.
səni görüm abdal qalasan.
abdalın biri abdal.
sant. sılğır. sərsəm. salaq. sapaq. sarsaq. sapıq. səfeh. savuruq. şaşıq. şaşqın. sərsəm. diqqətsiz. dalqın. təlisiman. budala. bonğ. bon. avanaq. axmaq. əğli uçmuş.

         
Home / Commercials /Contact / About US / Latin Words / Abced Words

All Right Reserved.Design & Programming By Sapdal Group.