Arin Turkish Etimology

malın kötüsü, dəğərsizi. çarçur. çübür çəbür.
qıvırzıvır.
hapursapur. abuqsapuq. saçmasapan. həzəyan.

         
Home / Commercials /Contact / About US / Latin Words / Abced Words

All Right Reserved.Design & Programming By Sapdal Group.