Arin Turkish Etimology

azqı. acıq. azıq. göynək. göynüq. küynük. küyük. yanığ. dağma. zülm. covr. sitəm.
parıldatı. cila. pərdaxt.
haçar. açar.
açqıc. açar. yayqı. yerə sərilən nərsələr. açqıç. açıcı. açar. haçar. anahtar. gönü dəlməyə yaran ayqıt.
yayqı. döşənək. döşənən, sərilən, yayılan, açılan nərsə. yerə sərilən nərsələr.

         
Home / Commercials /Contact / About US / Latin Words / Abced Words

All Right Reserved.Design & Programming By Sapdal Group.