Arin Turkish Etimology

alanğ.
aranğ. aralıq.
aranğ. xəndək. qazıq.
aranğ. çöl. ova. səhra.
aranğ. ölənğ. cülgə.
zol gedip yatan, böyük uzun təpə. sıra dağlar. silsilə. uca yer.
qararsızlıq. əndişə. talaş (> alanğqamaq).
qorxu. ürkü. niyəranlıq. təəccüb.

alanğ.alunq. alun.
bax > alan.
arxların qırağında qalaq topraq. təpələr kimi, səngər sıra arxa yığılmış topraq, bənd.
çatqal. təpəli. təpə. təl. kütəl. top. uc. zirvə. dümsək. yüksək. topa. tüpə. tüdə. uca.

         
Home / Commercials /Contact / About US / Latin Words / Abced Words

All Right Reserved.Design & Programming By Sapdal Group.