Arin Turkish Etimology

alanğır.
tarla sıçanı. siçovul. gələni.
alangir. tansuq. əcib. qarmaşıq. göstərişli.

         
Home / Commercials /Contact / About US / Latin Words / Abced Words

All Right Reserved.Design & Programming By Sapdal Group.